మధ్యాహ్న భోజన పథకాన్ని పరిశీలించిన ఎంపిటిసి

చందర్లపాడు మండలం గుడిమెట్ల లో మధ్యాహ్న భోజన పథకాన్ని పరిశీలించిన ఎంపిటిసి చెన్నవరపు కల్పన …….

ప్రభుత్వం ఎంతో ప్రతిష్టాత్మకంగా మధ్యాహ్నం భోజన పధకం అమలు చేస్తుందని వెల్లడి….

విద్యార్థులతో కలిసి స్కూల్ లో భోజనం చేసి భోజన నాణ్యత పరిశీలించి సంతృప్తి వ్యక్తం చేసిన ఎంపిటిసి కల్పన

50% LikesVS
50% Dislikes

By E69NEWS

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *