అప్పుల బాధలు తాలలేక రైతు ఆత్మహత్య

అప్పుల బాధలు తాలలేక రైతు ఆత్మహత్య పామిడి సమాచారం… పామిడి మండలంలోని నీలూరుకు చెందిన గొల్ల పెద్దఓబి(55) అనే రైతు బుధవారం ఉదయం పత్తికి తెచ్చిన పురుగులమందు త్రాగి ఆత్మహత్య చేసుకున్నాడు

By E69NEWS

One thought on “అప్పుల బాధలు తాలలేక రైతు ఆత్మహత్య”

Leave a Reply

Your email address will not be published.