ఆపదలో ఆదుకున్న అభయ బ్లడ్ డోనర్స్ సంస్థ

పామిడి సమాచారం..పామిడి గ్రామం అంబేద్కర్ కాలినికి చెందిన రాజు అనే వ్యక్తి వైద్యం కోసం ఆసుపత్రిలో చేరగా వైద్యులు రక్తం ఎక్కించాలని తెలపడంతో పేషంట్ తరుపు బంధువులు అభయ బ్లడ్ డోనర్స్ వారిని సంప్రదించడంతో వారు స్థానిక పామిడి నాగిరెడ్డి కాలినికి చెందిన సంస్థ సభ్యుడు మహబూబ్ బాషా జిల్లా కేంద్రానికి వెళ్ళి తన రక్తాన్ని దానం చేసి ఔదార్యంను చాటుకున్నారు.రక్త దానం చేసిన మహబూబ్ భాషా ని పేషంట్ తరుపు బంధువులు కృతజ్ఞతలు తెలిపారు

By E69NEWS

Leave a Reply

Your email address will not be published.