ఉద్యోగ పదోన్నతి సాధించిన వారికి సన్మాన గ కార్యక్రమం

వరంగల్ రూరల్ జిల్లా లోని ఆత్మకూర్ మండలం నిరుకుళ్ల గ్రామం లో సబ్-ఇన్స్పెక్టర్ ఆఫ్ పోలీస్ ఉద్యోగ పదోన్నతి సాధించిన వారికి సన్మాన గ కార్యక్రమం చేయడం జరిగింది.
ఈ కార్యక్రమంలో లో స్వేరోస్ ఇంటర్నేషనల్ స్వేరో స్టూడెంట్ యూనియన్ స్వేరోస్ సర్కిల్ టిజిపిఎఫిట్ ఇండియా సేఫ్ టీచర్స్ వింగ్ మరియు గ్రామ ప్రజలు తదితరులు పాల్గొన్నారు

By E69NEWS

Leave a Reply

Your email address will not be published.