ఎం.పి మాణికం ఠాకూర్ ని మర్యాద పూర్వకంగా కలిసిన ఈ.వి. శ్రీనివాస్ రావు

కాంగ్రెస్ భవన్ – 22-01-2021..

తెలంగాణా రాష్ట్ర కాంగ్రెస్ వ్యవహారాల ఇన్ ఛార్జ్ & ఎం.పి మాణికం ఠాకూర్ ని మర్యాద పూర్వకంగా కలిసిన ఈ.వి. శ్రీనివాస్ రావు

తెలంగాణా రాష్ట్ర కాంగ్రెస్ వ్యవహారాల ఇన్ ఛార్జ్ & ఎం.పి. & మాణికం ఠాకూర్ ఖమ్మం, వరంగల్ & నల్గొండ పట్ట భద్రుల నియోజకవర్గం నుండి పోటి చేసే అభ్యర్థులతో ముఖాముఖి కార్యక్రమం నిర్వహించడం జరిగింది. ఈ సందర్భంగా వరంగల్ జిల్లా ఎం.ఎల్.సి. కో-ఆర్డి నేటర్ ఈ.వి. శ్రీనివాస్ రావు ఎ.ఐ.సి.సి. కార్యదర్శి శ్రీనివాసన్ కృష్ణన్ తెలంగాణా రాష్ట్ర కాంగ్రెస్ వ్యవహారాల ఇన్ ఛార్జ్ మాణికం ఠాకూర్ ని మర్యాద పూర్వకంగా కలిసి వరంగల్ జిల్లా ఎం.ఎల్.సి. ఎన్నికల పై సంక్షిప్త సమాచారం అందించారు.

By E69NEWS

Leave a Reply

Your email address will not be published.