ఎమ్మెల్యే రెడ్యానాయక్ కు కురవి మండలజర్నలిస్ట్ ల దన్యవాదాలు

జర్నలిస్ట్ లకు బిపిఎల్ క్రింద డబుల్ బెడ్ రూం ఇండ్లు మంజూరు చేసినందుకు గాను డోర్నకల్ ఎమ్మెల్యే రెడ్యానాయక్ ను సత్కరించి దన్యవాదాలు తెలిపిన కురవి మండల జర్నలిస్ట్ లు గుంటి సురేష్, ఆమెడ శ్రీధర్, బాలగాని నవీన్, భరతపురపు వీరన్న, సంగెం నాగరాజు, నద్దునూరి మహేష్ తదితరులు సహకరించిన టిఆర్ఎస్ జిల్లానాయకులు బజ్జూరి పిచ్చిరెడ్డి, రైతుసమన్వయసమితి మండలఅద్యక్షులు ముండ్లరమేష్, టిఆర్ఎస్ మండల అద్యక్షులు తోట లాలయ్య, టిఆర్ఎస్వీ రాష్ట్రనాయకులు గుగులోత్ రవి లకు జర్నలిస్ట్ లు ఈ..సందర్భంగా ప్రత్యేక దన్యవాదాలు తెలిపారు

By E69NEWS

Leave a Reply

Your email address will not be published.