కరోనా కుటుంబాలకు కూరగాయల పంపిణీ

ఈ రోజు తమ్మడపల్లి జీ గ్రామంలో కరోనా సోకిన 10 కుటుంబాలకు, మనప్రియతమ నాయకులు స్టేషన్ ఘన్పూర్ వ్యవసాయ మార్కెట్ కమిటీ మాజీ ఛైర్మన్, రైతు సమన్వయ సమితి జిల్లా సభ్యులు గౌ శ్రీ అన్నం బ్రమ్మారెడ్డి గార్లు,వారికీ కూరగాయలు, గుడ్లు, ఆకుకూరలు, పంపిణీ చేయడం జరిగిందీ, అట్టి సరుకులను స్థానిక సర్పంచ్ అన్నేపు పద్మా అశోక్, గార్ల చేతుల మీదుగా, బాధితులకు చేరవేయడం జరిగిందీ, ఈ కార్యక్రమంలో ఉప సర్పంచ్ శేరిఫ్, పందిబోయిన యాకయ్య, వార్డ్ మెంబర్ సతీష్, కసిరబోయిన,రాజు లు పాల్గోన్నారు, ఇలాంటి ఎన్నో సేవా కార్యక్రమాలు, నిర్వహిస్తున్న, అన్నం బ్రమ్మారెడ్డి గార్లకు, బాధితులు ప్రత్యేకమైన ధన్యవాదాలు తెలియజేసారు

By E69NEWS

Leave a Reply

Your email address will not be published.