కార్యదర్శివర్గం సమావేశంలో మాట్లాడుతున్న ఉపాధ్యాయ MLC

నల్గొండ వరంగల్ ఖమ్మం గ్రాడ్యుయేట్ MLC అభ్యర్థి “జయసారధి రెడ్డి”గెలుపును కాంక్షిస్తుా ఏచుారీ గార్డెన్ లో జరిగిన cpi cpm ఉమ్మడి జిల్లా కార్యదర్శివర్గం సమావేశంలో మాట్లాడుతున్న ఉపాధ్యాయ MLC గౌరవ అలుగుబెల్లి నర్సిరెడ్డి

By E69NEWS

Leave a Reply

Your email address will not be published.