కురవి శ్రీవీరభద్రస్వామివారికి బంగారు కోరమీసాలు

కురవి శ్రీవీరభద్రస్వామివారికి బంగారు కోరమీసాలు సమర్పించిన మహబూబాబాద్ జిల్లాగ్రంధాలయసంస్థచైర్మన్ గుడిపూడి.నవీన్ రావు,మంజుల దంపతులు.. ఆలయచైర్మన్ రామునాయక్ కు అందజేశారు

50% LikesVS
50% Dislikes

By E69NEWS

Leave a Reply

Your email address will not be published.