గుత్తి మండల భారత కమ్యునిస్టు పార్టీ కార్యవర్గ సమావేశం

గుత్తి సమాచారం -: ఈ రోజు గుత్తి మండల భారత కమ్యునిస్టు పార్టీ కార్యవర్గ సమావేశం జరిగింది.భారత కమ్యూనిస్ట్ పార్టీ మండల కార్యదర్శి కామ్రేడ్ రాము అధ్యక్షత వహించిన ఈ కార్యక్రమంలో ముఖ్య అతిథిగా గుంతకల్ నియోజక వర్గం ఇంచా ర్జ్ కామ్రేడ్ గోవిందు విచ్చేశారు .కార్యక్రమంలో ముఖ్య మైన ప్రజా సమస్యల గూర్చి చర్చిచడం జరిగింది.అలాగే మండల సభ్యత్వ నమోదు చందా అయిదువేల రూపాయలు గోవిందు కి అందజేయడం జరిగింది.

By E69NEWS

Leave a Reply

Your email address will not be published.