ఘనంగా గౌడ సంఘం ఆధ్వర్యంలో ఎల్లమ్మ పండుగ

సూర్యాపేట జిల్లా మునగాల మండలం రేపాల గ్రామం లో, గౌడ సంఘం ఆధ్వర్యంలో గండు వారి ఆధ్వర్యంలో ఎల్లమ్మ పండుగ ఘనంగా నిర్వహించడం జరిగింది.

By E69NEWS

Leave a Reply

Your email address will not be published.