నగర చేతి వృత్తిదారుల సమన్వయ కమిటీ కన్వీనర్ గుమ్మడి రాజు నరేష్ టి ఆర్ వి ఎస్ నగర నాయకులు సోమయ్య శ్రీనివాస్. శివ. ఉపేందర్. సుధాకర్. సురేష్

ఈరోజు 11 – 4 – 2021 మహాత్మ జ్యోతిరావు పూలే 194 వ జయంతి. చేతి వృత్తిదారుల సమన్వయ కమిటీ గ్రేటర్ హైదరాబాద్ సెంట్రల్ సిటీ కమిటీ ఆధ్వర్యంలో నిర్వహించడం జరిగింది. ఈ కార్యక్రమంలో సమన్వయ కమిటీ రాష్ట్ర కన్వీనర్ ఎన్ వి రమణ. రజక వృత్తిదారుల సంఘం సంఘం రాష్ట్ర కార్యదర్శి ఫైళ్ల ఆశయ్య అదేవిధంగా నగర చేతి వృత్తిదారుల సమన్వయ కమిటీ కన్వీనర్ గుమ్మడి రాజు నరేష్ టి ఆర్ వి ఎస్ నగర నాయకులు సోమయ్య శ్రీనివాస్. శివ. ఉపేందర్. సుధాకర్. సురేష్ తదితరులు పాల్గొన్నారు

By E69NEWS

Leave a Reply

Your email address will not be published.