రాజన్న సిరిసిల్ల (ప్రతినిధి): మాల మహానాడు ఆధ్వర్యంలో హైదరాబాద్ లో నిర్వహించే కార్యక్రమానికి తరలి వచ్చేలా
రాజన్న సిరిసిల్లా జిల్లా కోనరావుపేట మండలం వెంకట్రావుపేట గ్రామంలో తేలంగాణ మాలమహనాడు అద్వర్యంలో శుక్రవారం కరపత్రాల ఆవిష్కరించారు. ఈనెల 31వ తేదిన హైద్రబాద్ లో తెలంగాణ మాలమహనాడు16వ రాష్ట ప్లీనరి భారి భహిరంగసభను విజయవంతం చేయాలని జిల్లా అద్యక్షుడు రొడ్డ రామచంద్రం కొరారు. ఈ కార్యక్రమంలో
రాష్ట నాయకుడు నాలుక సత్యం, జిల్లా అదికార ప్రతినిది మంగ కిరన్, నాయకులు మ్యాకల భూమయ్య, బుట్టి వెంకటి, తిక్క సాగర్, మ్యాకల వెంకటేశ్, బుట్టి దేవయ్య, మ్యాకల రవి, గడ్డం దేవయ్య, నాలుక వెంకటి, నాలుక రాములు, తదితర నాయకులు పాల్గోన్నారు.

By E69NEWS

Leave a Reply

Your email address will not be published.