జంగా రాఘవ రెడ్డి ని కలిసిన కొలన్ పల్లి యువకులు

రాయపర్తి మండలం కొలన్ పల్లి గ్రామానికి చెందిన ఎంపీటీసీ చిన్నయ్యతో పాటు దాదాపు ముప్పై మంది యువకులు జనగామ జిల్లా కాంగ్రెస్ పార్టీ అధ్యక్షులు జంగా రాఘవ రెడ్డి ని కలవడం జరిగింది.

By E69NEWS

Leave a Reply

Your email address will not be published.