జగన్ జన్మినోత్సవం వేడుకలు

నాగర్ కర్నూల్ జిల్లా వెల్దండ మండలంలో ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్ర సీఎం జగన్ జన్మినోత్సవం వేడుకలు స్థానిక యువత ఘనంగా జరుపుకున్నారు

By E69NEWS

Leave a Reply

Your email address will not be published.