జగ్గయ్యపేట పట్టణంలో జిల్లా పరిషత్ బాయ్స్ హై స్కూల్లో జరుగుతున్నటువంటి ఎమ్మెల్సీ ఎన్నికల్లో మొత్తం 256 ఓట్లు ఇప్పటికీ మహిళలు 24 ఓట్లు పురుషులు 36 ఓట్లు మొత్తం 60 ఓట్లు పోలింగ్ అయినట్లు సమాచారం

50% LikesVS
50% Dislikes

By E69NEWS

Leave a Reply

Your email address will not be published.