జనగామ జిల్లా కాంగ్రెస్ పార్టీఎమ్మెల్సీ ఎన్నికల సమావేశం

గాంధీ భవనంలో ఎమ్మెల్సీ ఎన్నికల గురించి ఏర్పాటు చేసిన కార్యక్రమంలో పాల్గొన్న జనగామ జిల్లా కాంగ్రెస్ పార్టీ అధ్యక్షులు శ్రీ జంగా రాఘవరెడ్డి
ఈ కార్యక్రమంలో కార్పోరేటర్ లు కౌన్సిలర్ లు బ్లాక్ కాంగ్రెస్ అధ్యక్షులు మండల పార్టీ అధ్యక్షులు సీనియర్ కాంగ్రెస్ పార్టీ నాయకులు పాల్గొన్నారు

By E69NEWS

Leave a Reply

Your email address will not be published.