జాతీయ ఉపాధ్యక్షుడిగా చింతాడ. శ్రీనివాస్,

అఖిల భారతీయ ధోభి మహా సంఘ్ సెంట్రల్ వర్కింగ్ కమిటీలో ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రం నుండి జాతీయ ప్రధాన కార్యదర్శి జూపల్లి సత్యనారాయణగారు, ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్ర అధ్యక్షుడు పెండ్యాల నారాయణ, ప్రతిపాదించిన నలుగురు సభ్యుల పేర్లను భీమవరం నుండి జాతీయ ఉపాధ్యక్షుడిగా చింతాడ. శ్రీనివాస్, నంద్యాల నుండి జాతీయ ఆర్గనైజ్ సెక్రెటరీ గా జిల్లెల. శ్రీరాములు, చిత్తూరు నుండి జాతీయ ప్రచార కార్యదర్శిగా ఎస్. మనీ, నెల్లూరు నుండి జాతీయ సహాయ కార్యదర్శిగా ఆరేకెండ. వేణుగోపాల్,ఈ నలుగురికి జాతీయ అధ్యక్షుడు కృష్ణ కుమార్ కనోజియ, నియామకపు ఉత్తర్వులు జారీ చేశారు

By E69NEWS

Leave a Reply

Your email address will not be published.