తల్లిదండ్రులను ఒకటి చేసిన SC ST BC మైనారిటీ మహిళా ఐక్యవేదిక

ఆగస్టు 09 2020 లో జరిగిన ప్రేమ వివాహం ఈరోజు నూతన దంపతులను మరియు తల్లిదండ్రులను ఒకటి చేసిన SC ST BC మైనారిటీ మహిళా ఐక్యవేదిక రాష్ట్ర అధ్యక్షురాలు సట్ల అంజలి, రజక సంఘం రాష్ట్ర అధ్యక్షులు చాపర్తి కుమార్ గాడ్గే, RVS జిల్లా కార్యదర్శి మదార్ రజక, RRPS రాష్ట్ర కార్యదర్శి పోచంపల్లి బాలరాజు రజక, మహాత్మ సావిత్రిబాయి పూలే ఫౌండేషన్ జిల్లా అధ్యక్షులు కొమ్మగల్ల జ్యోత్స్నా, … నూతన దంపతులు లొంక రాజు రజక-హేమలత తల్లి దండ్రులు గ్రామ రజక సంఘ0 పెద్దమనుషులు.. గ్రామం ఈరవెన్ను, మం పాలకుర్తి, జిల్లా జనగామ

By E69NEWS

Leave a Reply

Your email address will not be published.