దేశవ్యాప్త బంద్ లో జుజ్జూరు గ్రామం

ఈ రోజు దేశవ్యాప్తంగా రైతులు బంద్ పిలుపుమేరకు జుజ్జూరు గ్రామంలో కమ్యూనిస్టు నాయకులు పలువురు పాల్గొన్నారు

50% LikesVS
50% Dislikes

By E69NEWS

One thought on “దేశవ్యాప్త బంద్ లో జుజ్జూరు గ్రామం”

Leave a Reply

Your email address will not be published.