నర్సాపూర్ కాంగ్రెస్పార్టీ నూతనగ్రామకమిటీ ఏకగ్రీవంగా ఎన్నిక

ఈ రోజు వెంకటా పూర్ మండలం లోని నర్సాపూర్ కాంగ్రెస్ పార్టీ నూతన గ్రామ కమిటీ మరియు అనుబంధ సంఘాల కమిటీలను ఏకగ్రీవంగా ఎన్నుకోవడం జరిగింది ఈ కార్యక్రమానికి ముఖ్య అతిథిగా హాజరైన కాంగ్రెస్ పార్టీ ములుగు జిల్లా అధ్యక్షులు నల్లెల కుమారస్వామి హాజరై నూతన కార్యకర్తలు సమన్వయం తో పని చేసి పార్టీ అభివృద్ది కోసం పని చేయాలని వారు అన్నారు
అనంతరం గ్రామ కమిటీ ఎన్నుకోవడం జరిగింది
గ్రామ కమిటీ అధ్యక్షులు గా
బొచ్చు అశోక్,
ఉపాధ్యక్షులుగా పల్లేవెని రఘు పతి
చాల్లురి రాజన్న
ప్రధాన కార్యదర్శి గా సొల్లేటి సదకర్ రెడ్డి,
కార్యదర్శి రమంచ విజేందర్
కోషాది కారి గా గుర్రం శంకరయ్య
యూత్ కాంగ్రెస్ కమిటీ
అధ్యక్షులు దీపక్,ఉపాధ్యక్షులు సందీప్ ,మామిడి సందీప్ ప్రధాన కార్యదర్శి గుడెళ్ళి హరీష్ ,కార్యదర్శి గాదె పవన్,అఖిల్,
కోశా ది కారి రెడ్డి నవీన్ సోషల్ మీడియా అరుణ్,కార్యవర్గ సభ్యులు సాయి,
బీసీ సెల్ గ్రామ కమిటీ
అధ్యక్షులు గా రేకం రమణ కర్
ఉపాధ్యక్షులుగా మోగురం పెల్లి సాదయ్య,
ప్రధాన కార్యదర్శి గా మాటేటి సందీప్
కోషా ది కారి రాజశేఖర్
ఎస్సీ సెల్ గ్రామ కమిటీ
అధ్యక్షులు గా మైస భిక్ష పతి
ఉపాధ్యక్షులు మామిడి వినయ్
ప్రధాన కార్యదర్శి రాకేష్,కార్యదర్శి చిలువెరు, రమనకర్ ప్రచార కార్యదర్శి మైస వెంకటేష్, కోశా ది కారి ప్రశాంత్,కార్యవర్గ సభ్యులు
మామిడి శ్రీకాంత్,మొగిలి,సుమన్
సుమన్, సామి రాజు
ఎన్నుకోవడం జరిగింది
ఈ కార్యక్రమంలో జిల్లా అధ్యక్షులు నల్లెల కుమారస్వామి,బ్లాక్ కాంగ్రెస్ మండల అధ్యక్షుడు బై రెడ్డి బాగ్ వాన్ రెడ్డి,మండల అధ్యక్షుడు చెన్నోజు సూర్యనారాయణ,వర్కింగ్ కమిటీ అధ్యక్షులు బండి శ్రీనివాస్
స్థానిక సర్పంచ్ మాడ ప్రకాష్
ఎస్టీ సెల్ మండల అధ్యక్షుడు మూడు విరేశ్,యూత్ కాంగ్రెస్ మండల అధ్యక్షుడు జా టో త్ గణేష్,కిసాన్ సెల్ మండల అధ్యక్షుడు శ్రీనివాస్ రెడ్డి,ఎస్సీ సెల్ మండల అధ్యక్షుడు మైస ప్రభాకర్
ఎంపీటీసీ బానో త్ భాస్కర్,సర్పంచ్ పముకుంట్లా బద్రాయ్యా,మాజీ ఎంపీపీ చక్రపు శ్రీనివాస్
కిసాన్ సెల్ జిల్లా కార్యదర్శి చక్రపు రాజు,
మేడం రమణ కర్,కొండల్ రెడ్డి,మొగురం పెల్లి రాజు,ముడి కడుపుల సాంబయ్య,ఉప సర్పంచ్ సాదు రాజు, పటేటి రాజేందర్
మోగిరం పెల్లి రాజయ్య,మామిడి శెట్టి కోటి, దొడ్డే శంకర్,రమంచా శ్రీకాంత్
తదితరులు పాల్గొన్నారు

By E69NEWS

Leave a Reply

Your email address will not be published.