నాగసర్ప దోషం ఉందని చిన్నారి గొంతు కోసిన కన్న తల్లి

మోతె మండలంలో దారుణం చోటుచేసుకుంది..మేకలపాడు తండాలో మూడు సంవత్సరాల చిన్నారిని హత్య చేసిన కన్న తల్లి..నాగసర్ప దోషం ఉందని దేవుడి పటం ముందు చిన్నారి గొంతు కోసిన కన్న తల్లి

By E69NEWS

Leave a Reply

Your email address will not be published.