నూతన వధూవరులని ఆశీర్వదించిన టీడీపీ రాష్ట్ర కార్యదర్శి

ఈ రోజు కె ఉబిచెర్ల గ్రామంలోని నాయకమ్ నాగరాజు కుమారిని వివాహానికి హాజరు అయి నూతన వధూవరులని ఆశీర్వదించిన టీడీపీ రాష్ట్ర కార్యదర్శి G వెంకటశివుడు యాదవ్. ఈ కార్యక్రమం లో పవన్ యాదవ్, లచ్చానిపల్లి రామకృష్ణ, కే ఉబిచెర్ల శేషు పాల్గొన్నారు.

50% LikesVS
50% Dislikes

By E69NEWS

One thought on “నూతన వధూవరులని ఆశీర్వదించిన టీడీపీ రాష్ట్ర కార్యదర్శి”

Leave a Reply

Your email address will not be published.