పాపిరెడ్డి పల్లి నలగోడ్రాయుని పల్లి మధ్యలో యాక్సిడెంట్

పాపిరెడ్డి పల్లి నలగోడ్రాయుని పల్లి మధ్యలో యాక్సిడెంట్ ఒక వ్యక్తి మృతి ఇద్దరూ కు కొన ఊపిరితో తీవ్రమైన గాయాలతో బ్రతికి ఉన్నారు పూర్తి వివరాలు తెలియాల్సి ఉంది,

By E69NEWS

Leave a Reply

Your email address will not be published.