విద్యార్థులను అభినందించిన పామిడి ADCC బ్యాంక్ చైర్మన్

పామిడి సమాచారం…తైక్వాండో జాతీయ స్థాయిలో పతకాలు సాధించిన విద్యార్థులను అభినందించిన పామిడి ADCC బ్యాంక్ చైర్మన్ వీరా
ఈ నెల 19నుండి 21వ తేదీ వరకు బెంగళూరు నందు జరిగిన ఓపెన్ జాతీయ స్థాయి పోటీలలో పామిడి పట్టణం నుండి పలువురు విద్యార్థులు పాల్గొని పతకాల సాధించారు…
పతకాలు సాధించిన విద్యార్థులను ప్రత్యేకంగా అభినందించిన ADCC బ్యాంకు చైర్మన్ పామిడి వీరా గారు….పతకాలు సాధించిన విద్యార్థులు……R. ఉదయ్ చందు నాయక్, B. సింహాద్రి, j.శబరి ఈశ్వర్, a. గీత, A.. హరిణి,…
ఈ కార్యక్రమం లో కోచ్ తలారి తులసిరామ్ మరియు విద్యార్థులు తల్లి తండ్రులు పాల్గొన్నారు….

By E69NEWS

Leave a Reply

Your email address will not be published.