పెట్రోల్ బంకును ప్రారంభించిన ADCC బ్యాంకు చైర్మన్

పామిడి మండలం సొరకాయల పేట సమీపన మారుర్ నరేష్ గారి పెట్రోల్ బంకును ప్రారంభించిన ADCC బ్యాంకు చైర్మన్ పామిడి_వీరా గారు..ఈ కార్యక్రమంలో వై సి పి నాయకులు పాల్గొన్నారు

By E69NEWS

Leave a Reply

Your email address will not be published.