మధిర పట్టణం లో కాంగ్రెస్ పార్టీ బలపర్చిన mlc అభ్యర్థి సభవత్ రములునాయక్ విజయాన్ని కోరుకుంటూ పోలింగ్ బూత్ వద్ద పోలింగ్ సరళని సమీక్షిస్తున్న మధిర మండల పట్టణ కాంగ్రెస్ నాయకులు

By E69NEWS

Leave a Reply

Your email address will not be published.