ప్రగాఢ సానుభూతి

ఈరోజు కడిపికొండ గ్రామానికి చెందిన రాజారపు జ్యోతిగారు అనారోగ్యంతో మరణించగా ఆమె భౌతికకాయానికి పూలమాల వేసి ఆమె కుటుంబానికి ప్రగాఢ సానుభూతి తెలియజేస్తున్నా జనగామ జిల్లా కాంగ్రెస్ పార్టీ అధ్యక్షులు శ్రీ జంగా రాఘవరెడ్డి

By E69NEWS

Leave a Reply

Your email address will not be published.