ప్రజా సంఘాల ఆధ్వర్యంలో క్యాండిల్ ర్యాలీ

ఢిల్లీలో జరుగుతున్న రైతాంగ పోరాటంలో మృతి చెందిన రైతులకు జోహార్లు అర్పిస్తూ సంగారెడ్డిలో వివిధ ప్రజా సంఘాల ఆధ్వర్యంలో క్యాండిల్ ర్యాలీ.

By E69NEWS

Leave a Reply

Your email address will not be published.