ఫిబ్రవరి 6న జాతీయ రహదారుల దిగ్భందనం

వ్యవసాయ చట్టాల రద్దుకై కేంద్ర ప్రభుత్వ మొండి వైఖరికి నిరసనగా *దివి: 06-02-2021(ఫిభ్రవరి 6న) శనివారం* రోజున *సంయుక్త కిసాన్ మోర్చా* ఇచ్చిన పిలుపులో భాగంగా జాతీయ రహదారుల దిగ్భందనం ను అడ్డుకోవాలని ముందస్తుగా అరెస్టు చేయడం జరిగింది cpm రఘునాథపల్లి మండల నాయకులు కావట్టి యాదగిరి పోరెడ్డి రాఘవరెడ్డి సింగారపు నర్సింగరావు కడారి ఆంజనేయులు లను అరెస్టు చేయడం జరిగింది

By E69NEWS

Leave a Reply

Your email address will not be published.