ఈ కార్యక్రమంలో లో చిలువేరు మల్లేష్ వడ్లకొండ రాజు ఎండి యాకుబ్ కత్తుల రాజు పులిగిల్ల నాగరాజు చిలువేరు ఎల్లయ్య తదితరులు పాల్గొన్నారు

ఈరోజు తమ్మడపల్లి జి గ్రామంలో లో కేంద్ర బిజెపి ప్రభుత్వం తీసుకు వచ్చినటువంటి మూడు రైతు వ్యతిరేక చట్టాలను రద్దు చేయాలని దేశ వ్యాప్త బంద్ ఈ కార్యక్రమానికి కి మద్దతుగా తమ్మడపల్లి జి సిపిఎం పార్టీ ఆధ్వర్యంలో బంద్ కార్యక్రమం నిర్వహించడం జరిగింది ఈ కార్యక్రమంలో లో చిలువేరు మల్లేష్ వడ్లకొండ రాజు ఎండి యాకుబ్ కత్తుల రాజు పులిగిల్ల నాగరాజు చిలువేరు ఎల్లయ్య తదితరులు పాల్గొన్నారు

By Harsha

Leave a Reply

Your email address will not be published.