బీజేపీ మరియు జనసేన ఉమ్మడి అభ్యర్థి గా అనిత గోవిందరెడ్డి నామినేషన్ దాఖలు

లేపాక్షి మండలం నాయనిపల్లి పంచాయతీ బీజేపీ మరియు జనసేన ఉమ్మడి అభ్యర్థి గా అనిత గోవిందరెడ్డి నామినేషన్ దాఖలు చేయడం జరిగింది. నాయనిపల్లి పంచాయతీ లోని ప్రజలకు అందుబాటులో ఉంటూ గత పది సంవత్సలుగా అనేక సేవా కార్యక్రమాలు చేస్తూ ప్రజాసేవ లో ఉండే మేము నాయనిపల్లి అభివృద్ధి కి కృషి చేస్తామని నిస్వార్ధ సేవలో ఎల్లప్పుడూ ప్రజలకు సేవ చేసే అవకాశం కల్పించి నాయనిపల్లి అభివృద్ధికి పంచాయతీ ప్రజలు ఆశీర్వదించాలని ప్రజలకు విజ్ఞప్తి చేసారు.

By E69NEWS

Leave a Reply

Your email address will not be published.