బీసీ కార్పొరేషన్ రుణాలు వెంటనే మంజూరు చేయాలి

బీసీ కార్పొరేషన్ రుణాలు వెంటనే మంజూరు చేయాలని, – సమన్వయ కమిటీ డిమాండ్. “” -ముషీరాబాద్ డివిజన్ లో నిరసన ఈ కార్యక్రమంల చేతి వృత్తిదారుల సమన్వయ కమిటీ నగర కన్వీనర్ జి. నరేష్ మత్స్య కార్మిక సంఘం నగర అధ్యక్షులు అరవపల్లి శ్రీ రాములు నగర నాయకులు . జి . అమరావతి ఏ. సుజాత. పి. యాదమ్మ kshoura వృత్తిదారుల సంఘం నగర నాయకులు కే. ఆనంద్ రజక సంఘం నాయకులు రవి తదితరులు నిరసన కార్యక్రమంలో

50% LikesVS
50% Dislikes

By E69NEWS

Leave a Reply

Your email address will not be published.