జఫర్ ఘడ్ :-
మండలం లోని తమ్మడపల్లి (జి) గ్రామంలో బొడ్రాయి పండుగను ఘనంగా నిర్వహించారు. ఈ సందర్బంగా టిఆర్ఎస్ మాజీ మండల పార్టీ, బొడ్రాయి కమిటీ గ్రామ అధ్యక్షులు,అన్నెపు అశోక్
బొడ్రాయి గ్రామ కమిటీ సభ్యులందరిని మరియు గ్రామ పంచాయతీ సిబ్బందిని షాలువాలతో ఘనంగా సన్మానించారు. అనంతరం సభ్యులు, పంచాయతీ సిబ్బంది అశోక్ ను తిరిగి ఘనంగా సన్మానించారు.ఈ కార్యక్రమంలో కమిటీ సభ్యులు, ఖాసిం, గుండెబోయిన రాజు, లోకిని సాయిలు, గద్ద కొమురయ్య, యాకూబ్ పాష, దండు బిక్షపతి, పందిబోయిన యాకయ్య, రామ స్వామి, సిబ్బంది పుట్ట శ్రీను, రాజు, ఎల్లయ్య, నర్సయ్య,రాపర్తి చంద్రయ్య తదితరులు పాల్గొన్నారు.

By E69NEWS

Leave a Reply

Your email address will not be published.