మధిర -విజయవాడ రహదారి దిగ్బందనం

మధిరలో CPM, CITU,SFI,DYFI ఆధ్వర్యంలో మధిర -విజయవాడ రహదారి దిగ్బందనం. రైతుల బంద్ కు
CPM, CITU,విద్యార్థి యువజన సంఘాలు మద్దతు

By E69NEWS

One thought on “మధిర -విజయవాడ రహదారి దిగ్బందనం”

Leave a Reply

Your email address will not be published.