మామ పై అల్లుడు కొడవలితో దాడి

గుత్తి సమాచారం :గుత్తి పట్టణం జంగాల కాలనీ లో కుటుంబ కలహాల కారణంగా మామ పై అల్లుడు కొడవలితో దాడి చేయడం జరిగింది.స్థానికులు గుత్తి ప్రభుత్వం హాస్పిటల్కు తీసుకొని పోవడం జరిగింది. పరిస్థితి విషమ ఉండటంతో ప్రథమ చికిత్స చేసి అనంతపురంకు పంపడం జరిగింది.

By E69NEWS

One thought on “మామ పై అల్లుడు కొడవలితో దాడి”

Leave a Reply

Your email address will not be published.