మార్కెట్ ఆవరణలో మొక్కలు నాటీన టిఆర్ఎస్ నాయకులు

వ్యవసాయ మార్కెట్ కమిటీ మధిర గౌరవనీయులైన ముఖ్యమంత్రి వర్యులు కెసిఆర్ పుట్టినరోజు సందర్భంగా మార్కెట్ కమిటీ చైర్మన్ శ్రీ చిత్తారు నాగేశ్వరరావు మార్కెట్ ఆవరణలో మొక్కలు నాటడం జరిగింది ఈ కార్యక్రమంలో టిఆర్ఎస్ నాయకులు మరియు ప్రత్యేక శ్రేణి కార్యదర్శి చౌదరెడ్డి గ్రేడ్3 కార్యదర్శి బి లక్ష్మణ్ మరియు టిఆర్ఎస్ మండల పార్టీ అధ్యక్షులు రావూరి శ్రీనివాస్ రావు, ఐలూరు ఉమా మహేశ్వర్ రెడ్డి, అబ్బూరి రామన్, సిబ్బంది పాల్గొన్నారు

50% LikesVS
50% Dislikes

By E69NEWS

Leave a Reply

Your email address will not be published.