ముగ్గురు పిల్లలు అనాధలుగా మిగిలిపోయారు.

స్టేషన్ ఘనపూర్ నియోజకవర్గం జనగాం జిల్లా లింగాలఘనపూర్ మండలం నవాబ్ పేట్ గ్రామం లో ని బాల్నే కృష్ణ గౌడ్ జ్యోతి దంపతులు కృష్ణ గౌడ్ గత మూడు మసాలా క్రితం చనిపోయారు.జ్యోతి వారం క్రితం చనిపోయారు.వారికీ ముగ్గురు పిల్లలు ఇద్దరు అబ్బాయి లు ఒక అమ్మాయి చిన్న పిల్లలు అన్నదాలుగా మిగిలిపోయారు. వారి విషయం తెలుకున్న బీజేపీ రాష్ట్ర నాయకులు మాదాసు వేంకటేష్ వారి కుటుంబానికి ఎల్లవేళలా తోడు ఉంటానని హామీ ఇవ్వడం జరిగింది. అమ్మాయి పేరు మీద 30000 రూపాయలు ఫిక్స్ డిపాసిట్ అమ్మాయి పేరు మీద చేస్తా అన్ని హామీ ఇవ్వడం జరిగింది. వారికీ సంవత్సరం నికి అయ్యో ఖర్చు భోజనవసతి కల్పిస్తా. అన్ని చెప్పడం జరిగింది. ఈ కార్యక్రమంలో బీజేపీ మండలపార్టీ ప్రెసిడెంట్ గొరిగే సంపత్ మరియు బీజేపీ మండల నాయకులు పాల్గొన్నారు

By E69NEWS

Leave a Reply

Your email address will not be published.