రవితేజ రెడ్డి ని సన్మానించిన లేపాక్షి బీజేవైఎం నాయకులు

హిందూపురం బీజేవైఎం జిల్లా అధ్యక్షులు రవితేజ రెడ్డి ని సన్మానించిన లేపాక్షి బీజేవైఎం నాయకులు. హిందూపురం పార్లమెంట్ బీజేవైఎం జిల్లా అధ్యక్షులు గా ఎన్నికైన రవితేజ రెడ్డి ని లేపాక్షి బీజేవైఎం మండల ప్రధాన కార్యదర్శి రాజు ఆధ్వర్యంలో ఘనంగా సన్మానించారు. ఈ కార్యక్రమం లో బీజేపీ మండల అధ్యక్షులు బద్రి ఉపాధ్యక్షులు నరసింహ మూర్తి ప్రధాన కార్యదర్శి శివదత్త రెడ్డి బీజేవైఎం మండల అధ్యక్షులు నాగేంద్ర ప్రధాన కార్యదర్శి రాజు జిల్లా కార్యవర్గ సభ్యులు గోవిందరెడ్డి ఆంజనేయులు నరసింహ మూర్తి తదితరులు పాల్గొన్నారు

By E69NEWS

Leave a Reply

Your email address will not be published.