రైతాంగ వ్యతిరేక చట్టాలు రద్దు చేయాలని రహదారుల దిగ్బందనంలో అరెస్టుఐనా ప్రభావతి

రైతాంగ వ్యతిరేక చట్టాలు రద్దు చేయాలని రహదారుల దిగ్బందనంలో అరెస్టుఐనా ప్రభావతి…..నాగార్జున …నల్గొండ

50% LikesVS
50% Dislikes

By E69NEWS

Leave a Reply

Your email address will not be published.