రైతు వ్యతిరేక చట్టాలను రద్దు చేయాలి

రైతు వ్యతిరేక చట్టాలను రద్దు చేయాలి. ఇందిరాపార్క్ వద్ద ధర్నా లో పాల్గొన్న సందర్భంగా అవాజ్ రాష్ట నాయకులు అబ్బాస్ రజక సంఘం నాయకులు నరేష్ అశోక్ పాల్గొన్నారు

By E69NEWS

Leave a Reply

Your email address will not be published.