వాహనదారులకు శుభవార్త

వరంగల్ మహానగర ప్రజలకు ట్రాఫిక్ పోలీసు వారి శుభవార్త.*
వరంగల్ మహానగర వాహనదారులకు శుభవార్త ఏమనగా మన రాష్ట్ర ప్రభుత్వం మరియు గౌరవ శ్రీ మహేందర్ రెడ్డి ఐపీఎస్, డిజిపి తెలంగాణ రాష్ట్రం వారు వాహనదారులకు టూవీలర్స్ త్రీవీలర్స్ పైన ఉన్న చల్లనలో 75 శాతం రాయితీ మిగిలిన 25 శాతం కడితే సరిపోతుంది. కార్లకు 50 శాతం రాయితీ మిగిలిన 50 శాతం పెడితే సరిపోతుంది. ఈ యొక్క రాయితీ ఈనెల మార్చి 31 వరకు తెలంగాణ రాష్ట్రం మొత్తం వర్తిస్తుంది. కావున వాహనదారులు మీ యొక్క వాహనాలపై పెండింగ్లో ఉన్న చాలన్స్ లన్నింటిని కట్టుకోవలసిందిగా వరంగల్ ట్రాఫిక్ పోలీస్ వారి విజ్ఞప్తి.

By E69NEWS

Leave a Reply

Your email address will not be published.