విద్యార్థుల ప్రతిభను పరీక్షిస్తున్న కలెక్టర్

మహబూబాబాద్ జిల్లా నర్సింహులపేట జిల్లాపరిషత్ సెకండరీ పాఠశాలలో విద్యార్థుల ప్రతిభను పరీక్షిస్తున్న కలెక్టర్ వి.పి.గౌతమ్

By E69NEWS

Leave a Reply

Your email address will not be published.