శివరాత్రి ఉత్సవాల ఏర్పాట్లను పరిశీలించిన తాసిల్దార్

మధిర శివరాత్రి ఉత్సవాల ఏర్పాట్లను పరిశీలించిన తాసిల్దార్ సైదులు . టౌన్ ఎస్ ఐ ఉదయ్ కుమార్ . కోవిడ్ నిబంధనల ప్రకారం ఉత్సవాలు నిర్వహించాలని ఆదేశించిన అధికారులు

By E69NEWS

Leave a Reply

Your email address will not be published.