సర్పంచ్ రామ్మోహన్ రెడ్డి

సర్పంచ్ ఆధ్వర్యంలో రోడ్డుకి మరమత్తులు…పామిడి సమాచారం…ఈరోజు ఉపాధిహామీ పథకం లో భాగంగా కండ్లపల్లి నుండి వంకరాజుకాలువ వరకు ఉన్న రోడ్డుకు మట్టి వేయించడం జరిగింది.చాలా రోజుల నుండి రోడ్ సరిగ్గా లేక రెండు ఊరులకు రవాణా ఇబ్బందిగా ఉండేది కొత్తగా ఎన్నికయిన సర్పంచ్ రామ్మోహన్ రెడ్డి చొరవతో రోడ్డు మరమత్తు చేయించారు.రోడ్డు బాగు చేయించడంతో రెండు ఊరుల ప్రజలు హర్షమ్ వ్యక్తం చేశారు..ఈ కార్యక్రమంలో సర్పంచ్ రామ్మోహన్ రెడ్డి గారు,నారాయణ,పీల్డ్ అసిస్టెంట్ నరసింహ మరియు వాలంటీర్ కుమార్ పాల్గొనడం జరిగింది.

By E69NEWS

Leave a Reply

Your email address will not be published.