4 సంవత్సరాల చిన్నారిని కాపాడిన అభయ బ్లడ్ డోనర్స్

పామిడి మండలం పాళ్యంకి చెందిన పవన్ కుమార్ అనే 4 సంవత్సరాల చిన్నారి తలసేమియాతో భాదపడుతుంటే రక్తం ఎక్కించాలని వైద్యులు తెలపడంతో అభయ బ్లడ్ డోనర్స్ వారిని సంప్రదించడంతో పామిడి గ్రామం నారాయణ స్వామి వీధికి చెందిన అభయ బ్లడ్ డోనర్స్ సంస్థ అధ్యక్షుడు అయిన షామీర్ తన రక్తాన్ని దానం చేసి ఔదార్యం చాటుకున్నారు..

By E69NEWS

Leave a Reply

Your email address will not be published.