7వ వార్డు లో కెసిఆర్ జన్మదిన వేడుకలు

ఈరోజు మధిర మున్సిపాలిటీ పరిధిలో మడుపల్లి గ్రామం 7వ వార్డులో 7వ వార్డు తెరాస పార్టీ ఆధ్వర్యంలో తెలంగాణ రాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రి వర్యులు కెసిఆర్ గారి జన్మదిన వేడుకలు నిర్వహించడం జరిగింది. ఈ కార్యక్రమానికి అతిధులుగా రైతు సమాన్వయ సమితి అధ్యక్షులు తొగరు ఓంకార్ ,6వ వార్డు తెరాస అధ్యక్షులు పారుపల్లి భద్ర రావు,6వ వార్డు కార్యదర్శి గుండాల సరవయ్య 5వ వార్డు కార్యదర్శి బజ్జీల శ్రీను 7వ వార్డు తెరాస నాయకులు గొర్రెముచ్చు యేసు, యేసుపోగు దానయ్య, మోదుగు రాజా, యేసుపోగు జమలయ్య, పిల్లి దావీదు, కనకపూడి భాస్కర్,వేల్పుల నాగరాజు, మేడికొండ రవీంద్ర, మేరుగు గోపి, పీట్ల పుల్లారావు, పిట్ల దిగ్విజయ్ తదితరులు పాల్గొన్నారు

By E69NEWS

Leave a Reply

Your email address will not be published.